کشتی بصیرت بر اواج سهم‌گین فتنه

شما اینجا هستید

بر اساس منطق قرآن، فتنه از قتل و کشتار بدتر است، و باید از وقوع فتنه‌ای که اگر واقع شود فراگیر می‌شود جلوگیری کرد.
چگونه می‌توان از وقوع فتنه جلوگیری کرد؟
امیرالمومنین علیه السلام تنها راه جلوگیری از فتنه و گذر از امواج خروشان آن، بهرمندی از دو شاخص مهمِ صبر و بصیرت می‌دانند.
بزرگترین فتنه تاریخ در صدر اسلام در سقیفه و با غصب خلافت امیرالمومنین(ع) اتفاق افتاد؛ حضرت با همین دو شاخص مهم، اسلام را از انحراف حفظ کرد و بعد از 25سال شتر خلافت را به مسیر خودش بازگرداند.
در فتنه88 نیز اصحاب جمل و صفین، فتنه عمیقی را به‌راه انداختند و در صدد ایجاد خلاءقدرت بودند آن‌ها با پشتیبانی غربی‌ها می‌خواستند مردم را در برابر مردم قرار دهند ولی رهبری حکیم و مدبر و شجاع با استفاده از شاخص صبر و بصیرت، این فتنه عظیم را خنثی کرد. ایشان بر روی قانون ایستاد و روی آن مقاوت کرد و با بصیرت‌بخشی به جامعه، و مهلت دادن به عناصر فتنه، حقیقت فتنه‌گران را بر مردم روشن ساخت و در نتیجه فتنه، بعد از گذشت 7ماه ، در 9دی توسط امواج خروشان ده‌ها میلیونی ملت دفن شد و این روز بزرگ در تاریخ ملت ایران ماندنی شد.
این تحلیل را می‌توانید در سخنرانی دکتر روانبخش، در فایل زیربشنوید 

فایل ضمیمه: