هفته‌نامه پرتو سخن منتشر شد.

شما اینجا هستید

هفته‌نامه پرتو سخن منتشر شد.
هفته‌نامه سراسری فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرتو سخن شماره 993 در چهارشنبه 26شهریورماه 1399 منتشر شد.
مهم‌ترین عناوین مطرح شده در این شماره از نشریه پرتو سخن عبارتند از:
سرمقاله
            صید در تور ایران
یادداشت_هفته
            اصلاح طلبان در شکست گفتماني
در صفحه سیاسی می‌خوانیم
شبکه ملي يا شبکه جهاني؟
            و تن فروشي!
در صفحه بین‌الملل می‌خوانیم
انتقام غرب از محمد (ص) به دليل شکست سنگين در منطقه
ضرورت  ايستادگي در برابر خيانت امارات و بحرين
عاديسازي، تقلايي براي جبران شکست معامله قرن است
در موضوع فضای مجازی می خوانیم
            حکمرانی در فضای مجازی و حقوق عامه
در صفحه فرهنگی - اجتماعی می‌خوانیم
            عوامل تغيير نگاه در زندگي(4)
«بودجه» براي فوتبال آري؛ براي ازدواج جوانان و فرزند آوري نه
در صفحه جریان‌شناسی می‌خوانیم
            شباهتها و تفاوتهاي شگفت انگيز ما و بني اسرائيل!
            نسبت مرحوم صانعي با زکريا بن آدم اشعري چيست؟!
            چند نکته درباره شخصیت مرحوم آقای صانعی
در صفحه اندیشه می‌خوانیم
            امام(ره) بنیانگذار حوزه انقلابی و احیاگر جنبه سیاسی و اجتماعی اسلام بود
هفته‌نامه پرتو سخن وابسته به دفتر پژوهش‌های فرهنگی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هر هفته چهارشنبه‌ها مهمان شماست.
شما می‌توانید این شماره از نشریه را از این‌جا مطالعه کنید