نقش قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم

شما اینجا هستید

اصل 156 قانون اساسی چهار وظیفه کلیدی برای قوه قضاییه برشمرده است. یکی از آن وظایف، پیش گیری از وقوع جرم می باشد. این وظیفه قانونی برای قوه قضاییه ظرفیتی را ایجاد می کند که با استفاده از آن می توان به کمک سایر قوا از رخ دادن بسیاری از جرایم پیش گیری کرد. 

برای بررسی این موضوع با حجت الاسلام و المسلمین مجید یزدی معاونت پیش گیری از جرایم در دادگستری استان قم به گفتگو نشستیم.

متن کامل این گفتگو را می توانید در اینجا بخوانید.

 

فایل ضمیمه: