شماره 46 فرهنگ پویا ، ویژه‌نامه قوه مجریه منتشر شد

شما اینجا هستید

در این شماره از فصلنامه فرهنگ پويا، قوه مجریه نظام جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ویژگی‌های مسئولین این قوه از نگاه متخصصین و قانون اساسی تبیین شده است.
این نشریه را می‌توانید در اینجا ملاحظه فرمایید

فایل ضمیمه: