شماره ی 994 هفته‌نامه پرتو سخن منتشر شد

شما اینجا هستید

هفته‌نامه سراسری فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرتو سخن شماره 994 در چهارشنبه 2مهرماه 1399 منتشر شد.
مهم‌ترین عناوین مطرح شده در این شماره از نشریه پرتو سخن عبارتند از:
سرمقاله
            ضرورت سنجش عدالت در ترازوی ولایت
یادداشت_هفته
            اصلاح طلبان در شکست گفتماني
در صفحه سیاسی می‌خوانیم
از محمدعلی_نجفی تا نوید_افکاری       
در صفحه بین‌الملل می‌خوانیم
آقای رییس جمهور ، بیهوده دل نبندید!!
حکمت تأخیر انتقام خون شهید سلیمانی چیست؟؟
حوزه های ضعف آمریکای امروز
در موضوع اقتصادی می خوانیم
اسب چموش دلار
در صفحه اجتماعی می‌خوانیم
            بزرگترین مانع فرزندآوری چیست؟
الزام و عدم الزام #حجاب ، با کدام مبانی فکری؟!
در صفحه فرهنگی می‌خوانیم
نقش سنت های الهی در سبک زندگی
خودتان را مسئول اقامه نماز بدانید
در صفحه جریان‌شناسی می‌خوانیم
            شباهت ها و تفاوت های ما و بنی اسراییل (۳)
            چرخش بر مدار ۱۸۰ درجه
           
در صفحه اندیشه می‌خوانیم
            تحلیلی جامع از دفاع ۸ ساله ملت ایران
            مراتب ۳گانه شهدای در راه خدا
در پرونده ویژه تحت عنوان ذیل پرداخته شده است.
            اگر مکانیزم ماشه رهبری .......
            نامه رهبری انقلاب به رییس جمهور درباره الزامات اجرای برجام
            حکمت عدم خوشبینی رهبری نسبت به مذاکره با آمریکا
هفته‌نامه پرتو سخن وابسته به دفتر پژوهش‌های فرهنگی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هر هفته چهارشنبه‌ها مهمان شماست.
شما می‌توانید این شماره از نشریه را از این‌جا مطالعه کنید