رکن انقلاب؛ سرمایه‌ی اجتماعی‌ یا انباشت سرمایه؟!‏

شما اینجا هستید

رکن انقلاب؛ سرمایه‌ی اجتماعی‌ یا انباشت سرمایه؟!‏

 

سرمایه اجتماعی (social capital) مفهومی است که به دلیل تاکید بر ارتباطات انسان‌ها و شبکه روابط بین افراد، قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد اما در ادبیات علوم اجتماعی مفهوم نوینی به شمار می‌رود که از علوم اجتماعی وارد عرصه علوم سیاسی گردیده و در کنار سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی، یا بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را امکان‌پذیر سازد.

 

مطالعه مقاله

http://puya.nashriyat.ir/sites/puya.nashriyat.ir/files/puya%20_%2046%20-...