توانمندی، پیشبرنده اهداف انقلاب

شما اینجا هستید

توانمندی، پیشبرنده¬ی اهداف انقلاب

 

یکی از معیارهای مهم مدیریتی برای گزینش دولتمرد اسلامی برخورداری توان اداره امور است، برای اداره‌ی امور جامعه، صرف آشنایی با قوانین کشور و قواعد تأمین مصالح جامعه کفایت نمی‏کند؛ زیرا گاه افرادی هستند که در شناخت قوانین و انتخاب دیدگاه‏های برتر قدرت خوبی دارند؛ در میان طرح‏ها و نقشه‏های متفاوت برای تأمین مصالح جامعه طرح برتر را تشخیص می­دهند، ولی در مقام اجرای آن طرح مشکل دارند؛ یعنی با بسترها و زمینه‏های اجرای آن آشنا نیستند. ازاین‏رو بدون لحاظ کردن مقدمات لازم برای اجرای یک برنامه، وارد فاز اجرای آن می‏شوند و....

 

مطالعه مقاله

http://puya.nashriyat.ir/sites/puya.nashriyat.ir/files/puya%20_%2046%20-...