چالش‌‌سازی غرب‌گرایان و دولت جوان انقلابي

شما اینجا هستید

چالش‌‌سازی غرب‌گرایان و دولت جوان انقلابي

 

دولت جوان انقلابي با اشارت مقام معظم رهبري به عنوان راه‌كار برون رفت كشور از مشكلات و بحران‌ها معرفي شد. تحقق اين دولت نيازمند لوازمي است كه غفلت از آن‌ها، شكل‌گيري چنين دولتي را با چالش‌هايي روبه‌رو مي‌سازد."كارآمدي" و "تاثيرگذاري بر افكار عمومي"، دو عامل مهم در تحقق دولت جوان انقلابي عنوان است و از همين‌رو "ناكارآمدي" و "عدم مقبوليت" مي‌تواند دو چالش مهم در مقابل تحقق دولت جوان انقلابي باشد. اين نوشتار در پی تبیین این دو عامل است. هر چند ما به دنبال ...

 

مطالعه مقاله

http://puya.nashriyat.ir/sites/puya.nashriyat.ir/files/puya%20_%2046%20-...