ویژگی‌های تفسیر موضوعی علامه مصباح یزدی

شما اینجا هستید

ویژگی‌های تفسیر موضوعی علامه مصباح یزدی(ره)  / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر جعفر انواری
در ادامه سلسله نشست‌های دفتر ارتباطات فرهنگی، موضوع "ویژگی‌های تفسیر موضوعی علامه مصباح یزدی(ره)" توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر انواری عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در روز نهم آذر ارائه گردید.
ایشان با اشاره به جامعیت علامه مصباح یزدی(ره) از جمله در اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و مباحث قرآنی مربوط به آن افزود: "این گونه مباحث تخصصی از نگاه قرآن در آثار تفسیری ایشان تجلی یافته است ".
ایشان با اشاره به دسته‌بندی تفاسیر به ترتیبی و موضوعی و دشواری‌های تفسیر موضوعی افزمود: "مرحوم استاد مصباح به هر دو تفسیر اهتمام داشتند، اما بیشتر بر تفسیر موضوعی تمرکز کردند و این امر موجب شد در هر موضوع، آیات الهی چندین بار ملاحظه و دسته‌بندی شود و حتی از آیاتی که احتمال دلالت به موضوع دارد نیز باید استفاده شود".
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به بهترین روش برای پاسخ به شبهات، بیان داشت: "اگر بخواهیم نظر قرآن را در موضوعات مختلفی مانند جنگ و جهاد بدانیم، نیازمند استقراء کامل هستیم و هرگونه کوتاهی در این زمینه منجر به برداشت‌های مختلف و حتی سوء‌استفاده می‌گردد و از همین رو بهترین راه برای پاسخ به شبهات، تفسیر موضوعی قرآن است."
ایشان با اشاره به اهمیت ترتیب موضوعات مباحث تفسیر موضوعی گفت: "از آنجا که اصل تفسیر مربوط به قرآن است، ضروری است قبل از هر چیز قرآن را بشناسیم و از همین‌رو حضرت استاد «قرآن شناسی» را که جزو مقدمات و از لوازم ورود به تفسیر می‌دانستند، آغاز کردند و سپس به موضوعات خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، راه و راهنما‌شناسی، اخلاق، انسان‌سازی، جامعه و تاریخ، اقتصاد، حقوق و سیاست و... از نگاه قرآن پرداختند".
حجت الاسلام دکتر انواری با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل در تفسیر، علم‌زدگی است که برای خوشامد دانشمندان یا سازگاری با دانش بشری تفسیری ارائه می‌شود افزود: "علامه مصباح معتقد بود در تفسیر موضوعی اولا ما باید نظر قرآن را با اشراف و تسلط بر تمام آیات بیان کنیم، و ثانیا تحت تاثیر جو قرار نگرفته و از خودمان نظر ندهیم و قاطعانه سخن نگوییم".
شما می‌توانید مشروح این بیانات را از اینجا بشنوید و فیلم آن را از اینجا ملاحظه فرمایید