شماره ی 998 هفته‌نامه پرتو سخن منتشر شد

شما اینجا هستید

هفته‌نامه پرتو سخن منتشر شد.
هفته‌نامه سراسری فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرتو سخن شماره 998 در چهارشنبه 30مهرماه 1399 منتشر شد.
مهم‌ترین عناوین مطرح شده در این شماره از نشریه پرتو سخن عبارتند از:
سرمقاله
            آدرس عوضی ندهید صلح اتفاق افتاده است!
یادداشت_هفته
            95درصد اقتصاد دست دولت و حسن روحانی است
در صفحه اول می‌خوانیم
نقدی بر نظرات آیت الله علوی بروجردی در باب اقتصاد اسلامی
در صفحه سیاسی می‌خوانیم
مشکلات ، ناشی از عدم اطاعت از ولایت است             
در صفحه بین‌الملل می‌خوانیم
دستور کار ستون پنجم، پروژه ناراضی سازی در ایران است
در موضوع اقتصادی می خوانیم
باید نگاه پیشگیرانه نسبت به منابع تولید فقر داشت
در صفحه فرهنگی اجتماعی می‌خوانیم
  توجه به سنت امداد و نقش آن در زندگی
مهم ترین چالش های آموزش مجازی برای دانش آموزان و والدین
چند نکته برای شادی و سلامت خانواده
در صفحه جریان‌شناسی می‌خوانیم
   آفت‌های مصداق سازی در انتقاد را بدانیم   
در صفحه جوان می‌خوانیم
ارزش فرزند آوری در روایات
در بخش ادب و هنر می‌خوانیم
نابود کردن غیرت مردان ایرانی تا کجا؟!
در صفحه حوزه و دانشگاه می‌خوانیم
چگونه تحلیل‌های غلط، برخی انتقاد هارا به سمت رهبر جامعه می‌برد
در صفحه فصل رویش می‌خوانیم
نانو تکنولوژی؛ تجربه ای موفق برای کشور
خدمات شهری، روستایی و زیرساختها؛ برق ، گاز و تلفن
در صفحه آخر می‌خوانیم
            امام)ره( واقعا باور داشت که همه کارها به دست خداست
هفته‌نامه پرتو سخن وابسته به دفتر پژوهش‌های فرهنگی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هر هفته چهارشنبه‌ها مهمان شماست.
شما می‌توانید این شماره از نشریه را از این‌جا مطالعه کنید