ایران باستان و ایران امروز

شما اینجا هستید

فایل صوتی سخنرانی
دفتر ارتباطات فرهنگی سلسه نشست‌های علمی فرهنگی برگزار می‌کند:
 دفتر ارتباطات فرهنگی سلسله وابسطه به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم‌امکان تشکیل تجمعات و جلسات فرهنگی، در راستای بصیرت‌افزایی و پاسخ به شبهات مطرح در میان افکار عمومی به‌ویژه جوانان،  اقدام به برگزاری سلسه  نشست‌های علمی فرهنگی توسط کانون طلوع نموده است.
در تاریخ جمعه 7/8/1400 جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دكتر مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تحت عنوان « ایران باستان و ایران امروز» بهایراد سخنرانی پرداخت.
ایشان در این سخنرانی که به صورت برخط از طریق رسانه مجازی هیئت آنلاین پخش می‌شد موضوعات زیر را تبیین نمودند
-چگونه ورود اسلام به ایران و استقبال ایرانیان از آن
-نقد پذیری رفتار مسلمانان و ایرانیان
-ضرورت تعقل و اندیشه ورزی پیرامون آداب و رسوم ایرانیان
- نفوذ فرهنگ غربی با تولد جریان روشنفکری در ایران
- مقابله جریان روشنفکری با جریان دینی و اسلامی و ترویج باستان گرایی
- تقابل نسل اولیه روشنفکری غربگرا با اسلام و بزرگنمایی ایران باستان و ترویج دین زرتشت
- ترویج باستان گرایی افراطی در دوران پهلوی و در دهه هفتاد و هشتاد شمسی توسط روشنفکران.
- ایجاد دوگانگی بین اسلام و ایران توسط جریان روشنفکران
- ضرورت محوریت عقل و علم و اندیشه و نفی تعصبات برای سنجش آموزه‌های اسلامی و ایرانی
شما می‌تواند مشروح این سخنرانی را  در اینجا ملاحظه فرمایید.