کورش و خداپرستی

شما اینجا هستید

کورش و خداپرستی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکترسیدعلی حسنی
در ادامه سلسله نشست‌های دفتر ارتباطات فرهنگی، موضوع " کورش و خداپرستی " توسط حجت‌الاسلام و المسلمین دکترسیدعلی حسنی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و کانون طلوع در روز شنبه 22 آبان1400 ارائه گردید.
 
استاد دکترحسنی با اشاره به این‌که "اقتضای مباحث علمی در موضوعات تاریخی، مبتنی بر شواهد و اسناد است نه حب و بغض"، درباره آئین کورش، به سه دیدگاه پرسش خدای یهودی، پرستش اهورا و پرستش بت اشاره کرده و برای هر یک شواهدی را ذکر کردند.
 
ایشان با اشاره به منابع یهودی و کتاب عهد عتیق، مبنی بر یک‌تاپرستی و حتی برانگیختگی کوروش از سوی خدا و پیامبری وی، تصریح کرد که برخی معتقدند که او خدای یهودیان را قبول داشته است. اما بنا بر اسناد تاریخی این‌چنین نیست.
 
ایشان سپس با اشاره به دیدگاه دوم که بر زرتشتی بودن کورش تاکید دارد و بیشتر در منابع غربی و به تبع آن در منابع فارسی آمده، تصریح کردند: " این نظریه در میان همان اندیشمندان غربی نیز بر اساس شواهدی مخالفان متعددی دارد".
 
ایشان با اشاره به ایرادات نظریه زرتشتی بودن کورش، به دلیل مشخص نبودن تاریخ تولد وی از ششصد تا شش هزار سال، و نیز محتوای منشور کورش و برخی شواهد و مستندات تاریخی دیگر و...، نمی‌تواند قابل پذیرش باشد و حتی بر بت‌پرست بودن وی دلالت بیشتری وجود دارد. از جمله نصب تصویر بت هُبل بر سردر کاخ خود در پاسارگاد؛ جهت رضایت مردوک، که یکی از خدایان باستانی تمدن بابل است. و این با اعتقاد به زرتشتی‌گری وی ناسازگار است.
فایل صوتی این جلسه را می توانید در اینجا بشنوید
فایل تصویری این جلسه را می توانید در اینجا ملاحظه کنید