کوروش و منابع تاریخی

شما اینجا هستید

کوروش و منابع تاریخی/ دکتر سیدعلی حسنی
دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه سلسله نشست‌های فرهنگی کانون طلوع، موضوع "کورش و منابع تاریخی" را با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر سیدعلی حسنی(عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)) در چهارشنبه گذشته 12آبان برگزار کرد.
ایشان ابتدا به عدم‌ارتباط شخصیت کورش با اسلام اشاره کرده و نسبت به کم‌کاری‌های علمی و پژوهشی ایرانیان و اهتمام غربی‌ها درباره هویت تاریخی و تمدن ایران و تحقیقات هدف‌دار مراکز شرق‌شناسی و ایران‌شناسی در غرب، اظهار تاسف نمود. ایشان به ضرورت استناد علمی نسبت به شخصیت‌های تاریخی تاکید کرد. ایشان در ادامه به این نکته اشاره کرد که در زندگی همه انسان‌ها از جمله کورش، نقاط مثبت و منفی وجود دارد.
استاد حسنی در ادامه منابع تاریخی در مورد کورش را به منابع ایرانی، اسلامی، غربی و یهودی دسته‌بندی کرد و ضمن تشریح هر یک از این منابع، بیشترین فعالیت نسبت به شخصیت کورش را مربوط به منابع غربی و یهودی دانست. ایشان در پایان ضمن اشاره به علاقه خاص یهودیان به کورش و ریشه تاریخی آن و اهتمام نویسندگان یهودیـصهیونیستی به شخصیت کورش، هوشیاری علاقمندان به تاریخ را تذکر داد.
این سخنرانی را می توانید اینجا گوش کنید