هفته‌نامه پرتو سخن منتشر شد.

شما اینجا هستید

هفته‌نامه سراسری فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرتو سخن شماره 996 در چهارشنبه 16مهرماه 1399 منتشر شد.
مهم‌ترین عناوین مطرح شده در این شماره از نشریه پرتو سخن عبارتند از:
سرمقاله
            از شعار گفتگوي خاتمي تا لعنت روحاني!
یادداشت_هفته
            اصلاح طلبان در شکست گفتماني
در صفحه سیاسی می‌خوانیم
فرصت مکانیسم ماشه برای ایران     
در صفحه بین‌الملل می‌خوانیم
تنفس مصنوعی در انتخابات 2020 آمریکا
در موضوع اقتصادی می خوانیم
ضرورت40 اقدام انقلابی و تحول ساز در مجلس یازدهم
در صفحه فرهنگی اجتماعی می‌خوانیم
            ارزش فرزندآوری
والدين و زندگي زناشويي فرزندان
اشتباهات رایج در میان زوجین
خودتان را مسئول اقامه نماز بدانید
در صفحه جریان‌شناسی می‌خوانیم
            مطالبه‌گر حقیقی انقلاب، دیدبان بصیر کستی انقلاب
در صفحه جوان می‌خوانیم
اطاعت از خدا و رسول در اطاعت از ولا ت تجلي ميابد
در بخش ادب و هنر می‌خوانیم
مسؤولین از هنر دفاع مقدس غفلت کردند
در صفحه حوزه و دانشگاه می‌خوانیم
ماهیت و تعریف علوم انساني اسلامي
فتح قله‌های علم توسط دانشمندان ایرانی
ایران یک» ابرقدرت پهپادی« است
در صفحه آخر می‌خوانیم
            لزوم فعالیت کارساز و عملی در پاسخ به شبهات
هفته‌نامه پرتو سخن وابسته به دفتر پژوهش‌های فرهنگی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هر هفته چهارشنبه‌ها مهمان شماست.
شما می‌توانید این شماره از نشریه را از این‌جا مطالعه کنید