شماره جدید هفته‌نامه پرتو سخن منتشر شد.

شما اینجا هستید

هفته‌نامه پرتو سخن منتشر شد.
هفته‌نامه سراسری فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرتو سخن شماره 990 در چهارشنبه 5شهریورماه 1399 منتشر شد.
مهم‌ترین عناوین مطرح شده در این شماره از نشریه پرتو سخن عبارتند از:
سرمقاله
فوتبال؛ رشته ورزشی یا خوره
یادداشت_هفته
            الزامات بهبود اقتصادی
در صفحه سیاسی می‌خوانیم
وعده‌هایی که عملی نشد !
            کرونا ماموریت دارد!! (طنز)
            واکاوی نرمش قهرمانانه
دلایلی بر نفی مذاکره با آمریکا
در صفحه بین‌الملل می‌خوانیم
بررسی انتخابات آمریکا
چرا آمریکا مصداق بارز همه انواع تروریسم است ؟
در صفحه فرهنگی - اجتماعی می‌خوانیم
             فلسفه قیام حسینی(۲)
            عوامل تغییر نگاه در زندگی(۱)
            خاطرات یک آزاده سرافراز
در صفحه جریان‌شناسی می‌خوانیم
            پوست‌اندازی فراماسون‌ها در گذر زمان(۴)
در صفحه اندیشه می‌خوانیم
            اصول راهبردی تعامل با سایر قوا
در پرونده ویژه تحت عنوان «محبت امام_حسین(ع) با دوستانش چه می‌کند؟» ارتباطات اجتماعی حضرت سید‌الشهدا را بررسی می‌کنیم
هفته‌نامه پرتو سخن وابسته به دفتر پژوهش‌های فرهنگی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هر هفته چهارشنبه‌ها مهمان شماست.
شما می‌توانید این شماره از نشریه را از این‌جا مطالعه کنید