حکمت توهين هاي سريالي به علامه مصباح چيست؟

شما اینجا هستید

علامه مصباح شخصيتي بود داراي ابعاد مختلف که قريب به 60 عنوان مهم بر زبان و قلم امام خامنه اي براي ايشان جاري شده است. يکي از عناوين ايشان عقبه تئوريک نظام بود شخصيتي که در طول سال هاي 42 که نهضت اسلامي آغاز شد به فکر کادرسازي و توليد نيرو براي انقلاب بود. اين حقيقت بر قلم سايت بي بي سي نيز جاري شد و نوشت مصباح و 60 سال کادر سازي براي جمهوري اسلامي. آن ها هر چند به اين حقيقت اعتراف کردند ولي نمي توانند خوشحالي خودشان را نيز از اين حادثه پنهان کنند. آن ها از اين مسرورند که جبهه پايداري انقلاب اسلامي مهم ترين فقيه خودش را از دست داده است و ديگر نمي تواند مانند گذشته بدرخشد. استراتژي غربي ها و غربگريان اين است که تلاش کنند انديشه هاي اين علامه بزرگ را به همراه پيکر ايشان دفن کنند. آن ها از اين بيم دارند که انديشه اي اين مرد بزرگ، ‌انقلاب اسلامي را تضمين و آن را به پيش ببرد. از اين رو همانند گذشته خط تخريب اين شخصيت بزرگ را در دستور کار قرار داده اند. و براي تخريب به هر کسي نقشي داده و از اين به بعد نيز ادامه خواهند داد، تا حقيقت اين مرد بزرگ از ديده ها پنهان بماند و مردم بويژه نسل جوان کشور از اين نعمت بي بهره بمانند.
آن ها ابتدا موضوع غسال علامه را در دستور کار قرار دادند تا اذهان مردم را از پيام جامع و پرمعناي حضرت امام خامنه اي منحرف سازند. با تکذيب اين خبر توسط دکتر علي مصباح، رهبر ‌اين جريان يعني سايت بي بي سي وارد فاز ديگري شد و با انتشار بخشي از روزنامه رسمي کشور،‌ اين گونه وانمود کرد که مطلبي کاشاني عضو هيات امناي موسسه امام خميني ره بوده است. متاسفانه کانال ها و سايت هايي که از آبشخور فکري سايت هاي انگليس تغذيه مي شوند، بلافاصله به فوروارد اين خبر کذب پرداختند. اين درحالي است اين خبر نيز مانند خبر قبلي کذب محض است و شخص مزبور در طول 25 سال گذشته يعني از زمان تاسیس سال 74 تا کنون هيچ گاه عضو هيات امناي موسسه  علامه مصباح نبوده و هيچ ارتباطي نيز نداشته است. ظاهرا براي اين آقايان صرف اندک تشابه اسمي براي برچسب زني کافي است هر چند نام،‌ مکان و ‌زمان تاسيس و اعضاي هيات امنا هيچ گونه شباهتي نداشته باشند. البته اين گونه اتهامات پايان نخواهد يافت و در روزهاي آينده بايد منتظر مشاهده اين گونه اتهمات سريالي بود. نکته اي که علامه مصباح به ما آموخت اين است که نبايد پرداختن به اين حاشيه ها ما را از کار اصلي خودمان باز دارد. اين جماعت در نهايت شکست خواهد خورد. عرض خود مي برند و زحمت ما مي دارند.