تكنيك هاي برنده شدن در انتخابات - صوتي

شما اینجا هستید

تكنيك هاي انتخاباتي

رقباي انتخاباتي از چه روش هايي براي برنده شدن ممكن است استفاده كنند؟  
 

حجت الاسلام دكتر باقر زاده، استاد حقوق و علوم سياسي در اين كليپ صوتي، به اين پرسش، پاسخ مي دهند.

 

براي شنيدن صوت اينجا را كليك كنيد