تفسیر اجتماعی قرآن جلسه 19

شما اینجا هستید

تفسیر اجتماعی قرآن جلسه 19 / آیت‌الله رجبی
آیت الله محمود رجبی در نوزدهمین جلسه مباحث تفسیر اجتماعی قرآن به ادامه تفسیر و تبیین آیه هفتم سوره حشر پرداخت.
ایشان ابتدا با تفسیر اختلاف در قرائت واژه "دوله" فرمودند: "اگر  دولهٌ بخوانیم، یعنی فیء در دست اغنیا قرار نگیرد چون ممکن است موجب سلطه آن‌ها شود. اما اگر  دولهً بخوانیم، یعنی ما فیء و ثروت را تقسیم نکردیم تا دولت و حکومت جاهلی تشکیل نشود."
ایشان در ادامه با اشاره به این شبهه که "بنابر این آیه، اگر انفال و غنائم، (فیء)  که مال خدا و رسول است، بین پیامبر و خویشاوندان او تقسیم ‌شود، پس چگونه می‌فرماید تخصیص فیء به خدا و رسول، موجب سلطه اغنیا نمی‌شود یا دولت جاهلی شکل نمی‌گیرد؟" افزود: " مراد آیه از این که فیء در اختیار و مِلک پیامبر است، یعنی این اموال عمومی است و بیشترین سهم آن برای محرومین و تامین مصالح نظام است.
ایشان در ادامه با اشاره به وجوب اطاعت از اوامر و نواهی پیامبر کرم(ص) بنابر آیه شریفه فرمودند: " آیه در مورد اطاعت خدا مطلق است و لزومی ندارد پیامبر فقط از طرف خدا سخن بگوید. بنابراین پیامبر حق تشریع هم دارد و این غیر از قضاوت‌ها و احکام حکومتی است." ایشان همچنین این آیه را شامل احکام ولی فقیه دانسته و آن را را واجب الاطاعه دانستند".
آیت الله رجبی در پایان تصریح کردند: "آیه شریفه می‌رساند که دلبستگی به مال از سوی مومنین مساله‌ای قابل توجه بوده و حاضر نبودند دستورات خدا را درباره غنائم بپذیرند. از همین رو آیه بر اطاعت از اوامر و نواهی پیامبر تصریح کرده و بر تقوا ورزیدن تاکید می‌کند".
ایشان در پایان تصریح کردند: "این آیه رهنمودی به حاکمان اسلامی است که معیشت مردم را جدی گرفته و نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشند."
شما می توانید فایل صوتی این جلسه را اینجا ملاحظه فرمایید