اشرافیت، موریانه ستون های انقلاب

شما اینجا هستید

اشرافیت، موریانه ستون‌های انقلاب

 

اشرافیت، چه در قالب نگرش اشرافی و چه در قالب رفتار اشرافی و اشراف‌سالاری، با برپایی عدالت که از رسالت‏های اساسی دولتمردان در حکومت محسوب می‏شود، سازگار نیست. لذا پرهیز از اشرافیت، یکی دیگر از ویژگی‏های دولتمردان اسلامی است...

 

مطالعه مقاله

http://puya.nashriyat.ir/sites/puya.nashriyat.ir/files/puya%20_%2046%20-...