استکبار ستیزی در قرآن

شما اینجا هستید

استکبار ستیزی در قرآن دکتر مهدی اسلامی
دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه سلسله نشست‌های فرهنگی کانون طلوع، موضوع " استکبارستیزی در قرآن" را با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر مهدی اسلامی(عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)) در پنجشنبه 13آبان1400 برگزار کرد.
ایشان در ابتدا به اهمیت روز استکبارستیزی و 13آبان پرداخت و سپس مفهوم "استکبار" در قرآن و انواع آن را تبیین کرد.
استاد اسلامی، در ادامه به ویژگی‌های انسان مستکبر و راه‌ها مقابله با استکبار و نیز وظایف انسان در برابر مستکبرین اشاره کرد.
شما می‌توانید این سخنرانی را در اینجا ملاحظه فرمایید