آزادی و جریان ارزشی

شما اینجا هستید

به گزارش دفتر ارتباطات فرهنگی ، گفتمان ها معمولا در جامعه متناسب با نيازها و مشكلات هر جامعه شكل مي گيرند و اين نياز و مطالبه جامعه است كه يك گفتمان جديدي را ايجاد مي كند. در واكاوي گفتمان هاي بعد از انقلاب اسلامي شناخت نيازهاي هر زمان ضروري مي باشد. بعد از پايان جنگ و خسارت وارد شده به كشور، مطالبه اصلي مردم رسيدن به حدي از رفاه و آسايش بود و در پاسخ به همين نياز دولت كارگزاران هاشمي رفسنجاني شكل گرفت. در اين زمان تفكراتي هم چون رفاه بر ديگر تفكرات غالب شد و تا نيمه دهه 70 ادامه يافت. از نيمه دهه 70 نيازهاي جامعه دچار تغيراتي مي شود و توسعه اقتصادي جاي خود را به توسعه سياسي مي دهد و گفتمان آزادي اكثريت جامعه را در بر مي گيرد. در اين زمان اينترنت وارد كشور مي شود، فضاي مطبوعات گسترش مي يابد و متناسب با نيازهاي جامعه گفتمان آزادي، گفتمان مسلط مي شود. اين جريان تا سال 84 ادامه پيدا مي كند و باز گفتمان مسلط دچار تغييراتي مي شود. از سال 84 مطالبه اصلي مردم و جامعه مبارزه با فساد و گسترش عدالت مي شود و با انتخاب احمدي نژاد كه با همين شعار وارد انتخابات شده بود خود را نشان مي دهد. سال 92 بازب۶اشته و مطالبه مردم دچار تغييراتي مي شود و گفتمان اعتدال همراه با آزادي به نمايندگي حسن روحاني پيروز انتخابات مي شود و اين خواسته تا انتخابات 96 ادامه پيدا مي كند.

نكته اي در همه انتخابات و ادوار خود را نشان مي دهد اين است كه جريان ارزشي بااينكه هيچ مخالفتي با آزادي هاي مشروع نداشته است اما هيچ گاه نتوانسته است نماينده گفتمان آزادي باشد و اتفاقا در بسياري از موارد متهم به مخالف با آزادي از سوي جريان رقيب مي شود.
در اين زمان جريان ارزشي دريافتند شروع يك نگاه جديد نه تنها لازم بلكه بسيار مهم و راهبردي است. در همين زمان بود كه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) در سخناني از ضرورت پرچمداري حقوق عامه و حفاظت از آزادي هاي مشروع توسط قوه قضاييه سخن گفتند.

از نگاه رهبر معظم انقلاب آ‍زادي به دليل اصالت الهي در فطرت و طبيعت انساني ريشه دارد و جزءحقوق اساسي همه انسان هاست و قابل سلب نيست.(بيانات در ديدار مسئولان نظام، 15/5/82). و در سخنان ديگري فرمودند:«اسلام ملازم با آزادي است، به گونه اي كه هيچ كدام بدون ديگري قابل تصور نيست.»(1/6/61)

رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالي) درباره حقوق شهرندي نيز نگاه ويژه اي دارند. از اين رو تصريح دارند به اينكه «ما وقتي مي خواهيم يك ايراني را به حقوق حقه خودش برسانيم، از او سوال نمي كنيم كه مذهب يا حتي دين تو چيست؟ نه، مواطن ماست و از حقوق همشهري گري با ما دارد استفاده مي كند و در اين مملكت زندگي مي كند. چيزي بايد بپردازد، كاري بايد بكند و حقوقي هم دارد، حق امنيت، حق زندگي، حق كار، حق تلاش، حق تحصيل و فرهنگ دارد.» (ديدار با روحانيون اهل سنت سيستان و بلوچستان، 27/8/1370)

بنابراين از ديدگاه رهبر معظم انقلاب جريان انقلاب و ارزشي نه تنها مخالف آزادي و حقوق شهروندي نيست بلكه خود از عمل كنندگان و ترويج كنندگان اين گفتمان ها است.
سردار سليماني نيز در سخناني گفت رابطه حزب الهي ها با غير حزب الهي ها از رابطه جريان حزب الهي با هم مهمتر است. وي در سخناني ديگر گفتند«اينكه در جامعه مدام بگوييم او با حجاب است و اين بي حجاب يا اصلاح طلب و اصول گرا، چه كسي مي ماند؟ اين ها همه مردم ما هستند»
توليد هراس اجتماعي از جريان ارزشي و انقلابي و اينكه اين جريان با گفتمان هايي مانند آزادي، صلح و توسعه مخالف است همواره سوژه جريان رقيب بوده و هست.

پس در اين شرايط و با توجه به نيازهاي جامعه، تغييراتي لازم است كه هم آرمان هاي انقلاب اسلامي را در نظر بگيرد و هم بتواند به نيازهاي مردم پاسخگو باشد و هم اينكه از سوي جريانات ديگر و حتي مخالفان جمهوري اسلامي به ناحق متهم به مخالف با آزادي نشود.

بنابراين جريان ارزشي نه تنها مي تواند بلكه بايد پرچمدار حقوق شهروندي، آزادي و صلح باشد، براي ترويج حقوق شهروندي تلاش كند و در راه آزادي هاي مشروع و اصيل قدم بردارد. و در اين راه خطير، ارتباط هرچه بيشتر با مردم و شناسايي نيازهاي اساسي جامعه، مسئله اصلي است./

منبع: سایت بصیرت